logo

Hand- en schrijftraining

Het uitvoeren van bewegingen met de hand valt onder de fijne motoriek. Handigheid bij veters strikken, knoopjes van je blouse vastmaken, met mes en vork eten vragen net als schrijven om een goede aansturing van de handen. Wanneer dit nog niet goed is ontwikkeld of is verminderd, kan dit bijvoorbeeld problemen geven bij het zelfstandig aankleden, het schrijven, maken van schoolwerkjes of uitvoeren van werk.

Als oefentherapeut Mensendieck en ergotherapeut geef ik kinderen en volwassenen hand- en schrijftraining, die afhankelijk van de zorgpolis geheel of deels onder oefentherapie Mensendieck kan worden vergoed.

Hieronder vertel ik meer over de schrijftraining

Als je kind moeite heeft met schrijven kan dat veel problemen geven bij het doen van schoolwerkjes.
Het schrijven kan veel tijd kosten waardoor het werktempo te laag is. Het werk ziet er slordig of onleesbaar uit. Je kind kan denken: "Ik kan het niet". Je kind kan gedemotiveerd raken omdat hetgeen wat zoveel moeite kost niet positief wordt beoordeeld. Als een kind vaak negatieve feedback op zijn prestaties krijgt, haakt het af.

Het kan je kind helpen om te horen dat het niet dom of onwillig is maar dat leesbaar schrijven niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. Met veel oefening, rustig blijven en haalbare doelen kun je een heel eind komen in wat je wilt bereiken.

Waar ligt het probleem?
Als ouder kun je zelf bijvoorbeeld zien dat je kind moeite heeft met het maken van goedgevormde letters, het moeilijk vindt om binnen de lijnen te blijven of de letters en cijfers goed naast en onder elkaar te positioneren.
De onderliggende oorzaak van het schrijfprobleem is meestal complex en vraagt om een zorgvuldige analyse. Wat bijvoorbeeld onderzocht kan worden:

* de schrijfhouding, penvatting, ligging van papier en leestekst, richtingsvoorkeur;
* schrijftempo;
* verkramping van de hand;
* moeite met het vormen letters en cijfers;
* onregelmatigheid in de grootte van cijfers en letters of de onderlinge afstand;
* de ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek.

 

Sensomotorische oefeningen en schrijffigurenHoe kan de schrijfontwikkeling worden verbeterd?
Door middel van spel en door aan te sluiten bij de interesse van het kind werk ik samen met de ouders aan het terugwinnen van het plezier in het maken van schrijfbewegingen en het schrijven.
Zowel kinderen die op school werken met het lopend (verbonden)schrift als kinderen die werken met het blokschrift kunnen bij mij terecht.
Met schrijfoefeningen die inspelen op de belevingswereld van het kind werken we samen aan het goed leren schrijven van cijfers en letters. Daarnaast oefenen we met spelmateriaal de hand- en vingerbewegingen die nodig zijn voor het schrijven. Door het aanbieden van haalbare stappen gaat een kind het schrijven weer als een positieve uitdaging ervaren.

Als therapeut heb ik een speciale scholing gevolgd voor het kunnen behandelen van kinderen met schrijfproblemen.
Naast de ontwikkeling van de motoriek is
er ook veel aandacht voor de schrijfbeleving van je kind, het inzicht in de vormgeving van cijfers en letters en het snappen waarom je bij een letter of cijfer op een bepaalde plek begint en hoe hij dan verder loopt.  
Als je kind een schrijfhulpmiddel nodig heeft, heb ik verschillende schrijfhulpmiddelen in de praktijk zoals de stetro schrijfhulp, grippers of een linkshandige pen, die je kind eens uit kan proberen.

Mijn behandelingen zijn altijd een combinatie van ergotherapie en oefentherapie Mensendieck. Daardoor is er ook altijd veel aandacht voor de houding-en bewegingsontwikkeling van je kind.

binnen de lijnen blijven bij kleuren mandelaPolsbeweging